Ergovaardig deel 1 en 2
online omgeving

Ergovaardig deel 1 en 2 (3e druk)

  • Oefeningen
  • Opdrachten
  • Kennisvragen
  • Video’s
  • Downloads
  • Bijlagen
  • Casuïstiek
Extra voor docenten:
  • Studentvolgsysteem
### Voorjaar 2019: NIEUWE VIDEO'S ### Het voeren van een vraaggesprek over fysieke belasting, Observeren van de lichaamshouding: zithouding, Het observeren van beeldschermwerk, Zitten in de rolstoel
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.